Skåne

Många gripna för inbrott

Inbrotten i hus och lägenheter har nu minskat kraftigt i Skåne. Hittills i februari har antalet inbrott i bostäder nästan halverats jämfört med månaden innan. Högsta siffran någonsin vad gäller bostadsinbrott var det i november då nästan 550 inbrott anmäldes i Skåne.

Man vet inte riktigt varför inbrotten varit så många och nu minskat igen. Det kan bero på att det är ljusare nu och att polisen gripit ett stort antal tjuvar, ett 50-tal sedan december. Utländska ligor, som härjar i länet, kan också har vänt hem.

Värst var det i november i fjol, då anmäldes 546 fullbordade inbrott i villor och lägenheter i Skåne, den högsta månadsnoteringen någonsin, och framförallt i södra Skåne syntes en kraftig ökning.

Även under december och januari har siffrorna legat högt, men hittills under februari har alltså antalet inbrott minskat kraftigt. Men riktigt varför vet man inte på polisen.