OMSORG

Hemtjänst i Malmö blir flerspråkig

Äldre med hemtjänst i Malmö som inte kan prata svenska ska kunna få besök av hemtjänstpersonal som talar deras eget språk.

Just nu pågår ett projekt där personal som talar andra språk besöker personer som inte förstår svenska.

Undersköterskan Anna Kostic är med i projektet ”Hemtjänst på olika språk”. Två gånger i veckan besöker hon Salih Spahic. Resten av tiden får han besök av annan hemtjänstpersonal. Men det är inte samma sak, säger Salih. Med Anna får han helt andra möjligheter att kommunicera.

– Jag är rätt ensam. Det betyder mycket att jag kan prata med någon på mitt eget språk, säger Salih Spahic.

I Malmö finns cirka 360 äldre med hemtjänst som inte förstår svenska. I den gruppen finns 32 olika språk representerade. Samtidigt finns det omkring 530 undersköterskor som pratar ett annat språk än svenska.

Om det gick att undersköterskorna mer rörliga över stadsdelarna skulle alla språkgrupper utom två bli tillgodosedda. Det visar en kartläggning som kommunen har gjort.

Tanken med projketet är att ha en språkbank för att kunna se till att äldre som inte förstår svenska får besök av personal som talar deras eget språk.

– De kan prata om sin sjukdom och berätta om sina problem, de får chans att ventilera sig och är glada över att det finns någon som förstår dem, säger underskötersKan Anna Kostic.