FORSKNING

Lundaforskare fångade elektron på film

Forskare vid Lunds tekniska högskola har lyckats filma en elektron. Det är första gången en elektron har fastnat på film och resultaten beskrivs i det senaste numret av Physical Review Letters.

I filmen visas hur en elektron guppar på en ljusvåg efter att nyligen slitits loss från en atom.

Tidigare har det varit omöjligt att fotografera elektroner eftersom deras väldigt höga hastigheter gjort bilderna suddiga. Men med hjälp av en nyutvecklad teknik att generera korta pulser från intensivt laserljus lyckades forskarna i Lund fånga elektronen på film.