Lund

Lund ökar tillgängligheten till naturen

Lund är en av få kommuner i Sverige som satsar på natur för alla. I ett nytt projekt arbetar man med att öka tillgängligheten för de grupper som har det svårast att ta sig ut i naturen.

Lunds kommun vill att fler människor ska få möjlighet att komma ut i naturen. Nu satsar man framförallt på grupper som tidigare kanske mötts av svårigheter. Det är dels människor som på grund av olika funktionsnedsättningar haft svårt att ta sig fram i naturen, och dels invandrare som på grund av språksvårigheter varit bromsade.

Lunds kommun har därför tagit fram en guide till 39 naturområden med information om tillgängligheten i områdena. Guiden är skriven på lättläst svenska och engelska för att så många som möjligt ska kunna använda sig av den. Man har dessutom gjort vissa fysiska åtgärder, som att bygga ut grillplatser och liknande för att ge plats åt rullstolar.  

– Vi vill ha informationstavlor för synskadade till exempel, men det är mycket mer att göra, säger Tove Klette, kommunalråd och ordförande i det kommunala handikapprådet i Lund.