Skåne

Svårt finns modersmålslärare

25 av Skånes kommuner har haft svårigheter att hitta modersmålslärare de senaste tvååren och i 18 kommuner uteblev undervisning därför. Besvärliga arbetsvillkor kan vara en förklaring till att kommuner har svårt hitta lämpliga modersmålslärare. Ibland är det till exempel svårt för modersmålsläraren att få heltidstjänst.

- Det räcker inte för mig med att få en tjänst i en kommun, jag måste ha jobb i två kommuner, säger Zulfic Fahrudin som undervisar i bosniska.

Han har lyckats få ihop heltid genom att köra mellan nio olika skolor i två kommuner, Hässleholm och Osby.

I Hässleholm är det bara en till av Zulfic Fahrudins modersmålslärarkollegor i Hässleholm som har heltid, den i albanska. För lärarna i till exempel kinesiska, polska och vietnamesiska är det mellan 20 och 80 procent som gäller, berättar Zulfic Fahrudin.

Han gick i högskola i Belgrad och var lärare även i Bosnien, när han kom till Sverige 1994 fick han chans att komplettera sin utbildning så att han kunde bli modersmålslärare. Men det är inte helt lätt, man får plocka lite från högskolorna för det finns ingen permanent utbildning till just modersmålslärare.

- Jag tycket att lärarhögskolan i Malmö och Kristianstad kan arrangera kurser i pedagogik i modersmål, säger Zulfic Fahrudin, modersmålslärare i bosniska.