Osby

Stopp för levande ljus på äldreboende

Två äldreboenden i Osby har ökat tryggheten för både vårdtagare och personal genom att införa ett förbud som är unikt i Sverige. Sedan ett par månader tillbaka är levande ljus bannlysta på Lindhem och Rönnebacken, och istället ersatta av batteridrivna lågor.

– Det är bra att det förbjud, så att det inte blir olyckor, säger Nils Pettersson som bor på Lindhems äldreboende.

Enligt räddningschefen i Osby, Lars-Anders Svensson, så är förbudet föredömligt, eftersom det inträffar ett antal bränder på äldreboenden varje år.

– Det har inträffat en incident med att en boende försökte släcka levande ljus med en servett. En dement har inte samma omdömesförmåga och kan lätt missförstå situationer, säger Lina Bengtsson, enhetschef på Rönnebacken.