HELSINGBORG

Samres vill säga upp personal

Den som ringer efter färdtjänst i Lomma och Staffanstorp och de tolv östskånska kommuner som färdtjänstbolaget Samres ansvarar för kommer i framtiden att hamna hos telefonister i Tartu i Estland.

Samres har inlett fackliga förhandlingar om att säga upp personalen på 13 tjänster vid beställningscentralen i Helsingborg som kunderna hittills har hamnat hos.

Samres VD Björn Falk säger att personalen i Estland blir grundligt utbildade i svenska och i skånsk lokalkännedom.

I de flesta övriga skånska kommuner är det Skånetrafiken som administrerar beställningarna.