Öresund

Torsken får ny chans i Öresund

Det danska fiskeriministeriet har beslutat att förbjuda så kallat snurrevadsfiske på danska sidan i Öresund. Snurrevadsfiske är lika effektiv som den i Öresund förbjudna släptrålen. Långa linor vinschar in trålen som stryker botten och tar allt.

I många fall har stora fiskebåtar från Jylland årligen fiskat på grunda bottnar innanför sjumetersdjupet, ner till söder om Helsingör

– Det är ett stort steg mot ett livskraftigt torskbestånd i Öresund, säger fiskeridirektör Johan Wangström.

Snurrevadsfiske är lika effektiv som den i Öresund förbjudna släptrålen. Långa linor vinschar in trålen som stryker botten och tar allt. I många fall har stora fiskebåtar från Jylland har årligen fiskat på grunda bottnarna innanför sjumetersdjupet ner till söder om Helsingör.

Från utgången av nästa år blir det förbjudet i Danmark.