Lomma

Matavfallsinsamling på gång i sydvästra Skåne

Nästan alla kommuner i sydvästra Skåne ligger i startgroparna för att införa matavfallsinsamling. I Lomma kommun tas det formella beslutet vid nästa kommunfullmäktigemöte i mars.

Det formella beslutet är ännu inte taget, men det mesta lutar åt att lommaborna får ytterligare ett kärl att hålla ordning på under vasken. Kommunen ställer sig därmed bakom de nationella målen som säger att man innan 2010 ska samla in 35 procent av allt biologiskt nedbrytbart avfall och behandla det biologiskt. Det insamlade matavfallet ska omvandlas till biogas och biogödsel.

Den utökade insamlingen kommer att leda till en viss merkostnad för hushållen. Men hur mycket det blir är fortfarande oklart.

- Det är ett pedagogiskt problem att få med alla, säger Magnus Norén, som är biträdande chef på kommunteknik i Lomma kommun.

Om det blir ett formellt beslut taget vid nästa kommunfullmäktigemöte i Lomma kommer matavfallsinsamlingen börja hösten 2009.