Sjukvård

Region Skåne satsar på fetmaoperationer med titthålskirurgi

Region Skåne ska mer än fördubbla antalet överviktsoperationer. Kapaciteten har länge varit för liten och köerna för att få en operation av magsäcken är långa. 350 nya operationerna varje år ska utföras av en privat vårdgivare.

– Vi har inte den volym som vi borde ha i Skåne idag. Vi har inte heller operatörer, därför satsar vi på upphandling, säger Catharina Blixen-Finecke (m), ordförande i vårdproduktionsberedningen.

De upphandlade överviktsoperationerna ska enligt planerna utföras på Centralsjukhuset i Kristianstad, och förhoppningen är att de ska komma igång under hösten.

Från socialdemokratiskt håll har det uttrycks en oro över att överviktsoperationer är ett komplicerat ingrepp som kräver både eftervård och tillgång till intensivvård, och att det kan bli svårt om man då har olika huvudmän för olika bitar av vården.

Tanken är att de upphandlade operationerna ska utföras med en ny teknik med titthålskirurgi, som inte är ett lika stort ingrepp som de fetmaoperationer som idag utförs i Landskrona, Kristianstad och Lund. Titthålsoperationerna görs idag i bland annat Oslo, och Stockholm.