Skåne

Region Skånes telefoni är på bättringsvägen

Problemen med telefonerna inom region Skåne har minskat, men fortfarande finns det saker som måste rättas till.

– Problemen har minskat sedan december. Tillgängligheten har blivit bättre, säger Sören Olofsson, regiondirektör i Skåne.

När Region Skåne gick över till IP-telefoni för snart tre år sedan så lät inte problemen vänta på sig.

Bland annat har det varit svårt att komma fram på telefon, sjukvårdspersonalen har haft problem att höra vad patienterna säger och telefonköerna har inte fungerat som de ska. I somras fick flera chefsläkare inom primärvården nog och anmälde systemet enligt Lex Maria eftersom de ansåg att det äventyrade patientsäkerheten. 

Anmälan ledde till att Socialstyrelsen krävde att Region skulle göra något åt problemet och idag så presenterar Region Skåne de åtgärder de redan tagit till och vad som mer ska göras. Bland annat så har man redan uppgraderat datanätet och bytt ut ett stort antal felaktiga telefoner.

Vad som ska göras är bland annat att leverantören, företaget Siemens ska inrätta ett övervakningscentrum för telefonin. Trots alla problem som varit så väljer Regionen ändå behålla Siemens som leverantör.

– Jag kan inte garantera att problemen är över, säger Sören Olofsson, regiondirektör.