MALMÖ

Lösningen på Eons miljöarbete blev vinnande koncept i 24-timmarsuppdraget

Av de 66 studenter som låstes in på Stadsbiblioteket i Malmö i torsdags och fick ett dygn på sig att lösa ett klurig uppdrag åt elva företag var det den grupp som jobbade med elbolaget Eons utmaning som vann.

Uppdraget var att finna en lösning på hur elbolaget ska jobba för att bevara och öka den biologiska mångfalden i naturen.

Gruppen Eon lanserade konceptet ”värna om världen” och föreslog att Eon skulle knyta sig till ideella miljöorganisationer, och samarbeta med till exempel Fältbiologerna och Greenpeace, för att öka företagets trovärdighet i miljöfrågor.

Exempel för projekt de föreslog var vattenvård, att plantera ut fisk i områden som drabbats av utbyggnad av vattenkraft. En annan att visa att hasselmusen faktiskt gynnas av breda ledningsgator för sin biotop.

De sex studenter som vann en resa till New York är:

  • Jakob Janukiewicz (LTH)
  • Matthias Olsson (Malmö högskola)
  • Tim Larsson (LTH)
  • Louice Rosdahl (LTH)
  • Patrik Persson (Malmö Högskola)
  • Christian Jungbeck (Malmö Högskola)