UTBILDNING

Färre läser på Komvux

Bidraget till Komvux har minskat med många miljoner de senaste åren. Men i Skåne har också intresset för att läsa minskat i takt med att fler jobb skapats, visar en rundringning som P4 Radio Malmöhus gjort.

Alla kommuner måste enligt lag erbjuda sina vuxna invånare utbildning inom tre områden; Särvux, SFI, grundläggande svenska för invandrare, och utbildning som motsvarar grundskolenivån. Men när det gäller vuxenutbildning på gymnasienivå, som kommunerna egentligen inte har någon skyldighet att erbjuda alls, förändrades en hel del hösten 2006. Den då nytillträdda regeringen drog ner på statsbidraget till komvux och bakade samtidigt in det i de totala kommunbidragen.

– Från att vi tidigare fått 80 miljoner får vi nu bara 30. Vi har blivit tvungna att minska på utbudet, men sökandetrycket har också minskat, säger Anders Fredriksson, rektor på Komvux Kronborg i Malmö.

Högkonjunktur och fler lediga jobb har gjort att intresset för att läsa på Komvux minskat, det vittnar många skånska kommuner om, enligt en rundringning som Sveriges Radio Malmöhus gjort. De säger att pengarna som försvann hösten 2006 visserligen innebar en del uppsägningar då, men idag är ändå intresset för vuxenutbildningarna inte lika stort.