Helsingborg

Sjuksköterskor skickar löneprotest

På lasarettet i Helsingborg har nästan 300 sjuksköterskor skrivit på protestlistor, eftersom de anser att de har för låg lön. Listorna ska skickas till både riks- och regionpolitiker.

En av dem som skrivit på är Cecilia Kadanik, som tidigare jobbade som undersköterska, men som fick lägre lön efter att ha läst till sjuksköterska.

- Jag fick en ingångslön på 18 000 kronor och har tappat cirka 3 000 på detta. Med tre års utbildning så finns det skillnad på sjuksköterskor och undersköterskor. Löneutvecklingen för en sjuksköterska på 30 år är 6 000 och det tycker inte jag är en löneutveckling, säger Cecilia Kadanik