Arbetets tryckeri har blivit guldkalv

För drygt två år sen gick tidningen Arbetet i konkurs. Idag är tidningens tryckeri en guldkalv.
Sedan man slutade trycka Arbetet har personalstyrkan nästan halverats, samtidigt har omsättningen ökat från cirka 15 till 50 miljoner kronor. Tryckpressen utnyttjas mer efftektivt och man jobbar treskift under veckodagarna. Nu trycker man cirka 550 000 tryck per dygn, det är lika mycket som man tidigare tryckte på en vecka. Mest trycker man direktreklam, men även gratistidningen Metro.