Malmö bäst i återvinningstest

Malmöborna har blivit bra på att källsortera metallförpackningar.
Enligt en undersökning som gjorts i bland annat Skåne på uppdrag från Förpackningsinsamlingen, hade Malmö dem största delen rätt källsorterade metallförpackningar - bara 4% var sådant som hamnat fel. Undersökningen visar också att invånarna i samtliga undersökningsorter blivit bättre på att lämna in aluminiumförpackningar. Aluminiumåtervinningen har ökat med 50% sen förra året.