Förälder vann strid om nuddisar

Föräldern och vänsterpolitikern Cecilia Wadenbäck vann i tingsrätten mot Lunds kommun, i fallet med de så kallade nuddisarna - stämpelklockorna på daghemmen.
När hon vägrade använda nuddis-systemet debiterade kommunen henne för barnomsorg 12 timmar per dag. Men Lunds tingsrätt slår fast att kommunen bröt mot skollagen genom att använda barnomsorgsavgifter som straff. - Jag är väldigt glad över att ha tingsrätten på min sida, säger Cecilia Wadenbäck. Tvisten har gällt de så kallade nuddisarna som är en slags stämpelklocka, som föräldrar använde tidigare inom barnomsorgen, men som inte längre är i bruk. Men Cecilia Wadenbäck vägrade att använda stämpelklockan. - Jag satt med i fullmäktige när vi beslutade att införa nuddisarna, men då visste jag inte att de var så opraktiska. Man hörde bara ett pip när man stämplade in och fick ingen bekräftelse eller information om hur mycket tid man utnyttjat, säger hon. I stället för att använda sig av stämpelklockan lämnade Cecilia Wadenbäck in listor över dotterns närvaro i familjedaghemmet. Det godkände inte Lunds kommun utan debiterade henne för 12 timmars närvaro per dag. Totalt krävde kommunen Wadenbäck på 19 499 kronor, men får nu i stället ersätta Wadenbäcks rättegångskostnader med 75 000 kronor. Föräldrar i Lund stöttade Cecilia Wadenbäck i kampen mot nuddisarna och samlade in 10 000 kronor som hon kunde använda om hon skulle ha förlorat målet. - Om kommunen inte överklagar kommer jag att ge pengarna till någon organisation som till exempel Röda Korset, säger Cecilia Wadenbäck.