Pågatåg till Lommabanan

Lomma och Kävlinge kommun vill att Pågatåg ska köra på Lomma banan. Dessutom förespråkar de byggandet av ett yttre godsspår. Det framgår av ett nytt yttrande som de båda kommunerna skickat till Banverket.
- Vi vill ha ett yttre godsspår men vi accepterar att det bedrivs godstrafik på Lommabanan under en övergångsperiod, säger Thomas Håkansson (m), kommunalråd i Kävlinge. Ökad godstrafik I dag rullar omkring tolv godståg per dygn på Lommabanan men antalet kommer öka till ett trettiotal då tunneln genom Hallandsås och Citytunneln är färdiga. - Målet är att det yttre godsspåret ska bli klart ungefär samtidigt men det kan bli svårt, säger Thomas Håkansson. Därför kan godstrafiken komma att öka på Lommabanan under en tid. Boende upprörs över förslaget Många boende i Lomma har tidigare berättat för P4 Radio Malmöhus att de är upprörda över förslaget som också innebär att banan kommer att trafikeras av Pågatåg. Thomas Håkansson säger att de som bor intill järnvägen kommer störas av ökad tågtrafik. - Men vi ska försöka minska ljudnivåerna genom att bygga bullerskydd, säger han.