Oredovisade miljoner upptäcktes vid granskning

Vid Skattemyndighetens granskning av restauranger i nordvästa Skåne som gjorts under det gångna året upptäcktes oredovisade inkomster på närmare sex miljoner kronor.
Det är framför allt restauranger där man misstänker att det finns en ofullständig redovisning som har omfattats av granskningen. Projketet fortsätter Projektet kommer att fortsätta i år, och man arbetar även förebyggande genom att informera restaurangägarna hur de ska redovisa skatter och avgifter.