Fortsatta överbeläggningar på MAS

Överbeläggningarna på Universitetssjukhuset MAS i Malmö fortsätter.
Arbetsmiljöinspektionen hotar nu vården med nya förelägganden och nya viten om man inte slutar placera patientsängar i korridorer och andra utrymmen som är olämpliga. Denna gången riktar arbetsmiljöinspektörerna särskild kritik mot "Centrum för rörelseorganens sjukdomar" vid MAS. Regionen har nu tid på sig fram till mitten av april för att åtgärda bristerna.