Villkorliga domar yrkas för bomässans ledning

Chefsåklagare Gertrud Holm yrkade på villkorliga domar och böter för samtliga de fem, däribland den före detta styrelsledamoten Ilmar Repalu, Malmös finankommunalråd, som står åtalade för bokföringsbrott i samband med bostadsmässan Bo01 i Malmö.
Åklagaren menar att alla fem, de tre styrelseledamöterna, den före detta vd:n och den före detta ekonomichefen och vice vd:n, brustit i sitt ansvar och misskött sina uppgifter i bolaget på ett brottsligt sätt.