PNB söker patent på jordtvätt

Byggbolaget PNB har sökt patent på en metod för att sanera förorenad jord från bland annat olja, dioxiner och lösningsmedel.
- Det är en miljövänlig metod som kan spara mycket pengar, säger Mikael Karlsson, miljöchef på PNB. Den nya metoden går till så att oxidationsmedlet, som påminner om tvättmedel, sprutas ner i jorden. Det löses sedan upp och bryter ner oljor, lösningsmedel och andra föroreningar. Kvar blir bara koldioxid och vatten. Metoden är enkel och snabb och därmed också billig att använda. Idag måste stora ingrepp göras för att gräva upp och transportera bort förorenad jord. Men med den nya metoden kan marken saneras på plats.