Förbud mot 3G-master vid skolor i Lund

Byggnadsnämnden i Lund föreslår nu att kommunen i fortsättningen säger nej till de mobiloperatörer som vill sätta upp 3G-master i närheten av skolor och förskolor.
- Det har ju funnits en del oro när det gäller 3G-masterna och byggnadsnämden har utarbetat en policy som grundar sig på plan- och bygglagen var de skall placeras men när det gäller skolor och kommunens egna fastigheter är det inte byggnadsnämnden som beslutar, därför gjorde vi ett tillägg när ärendet var uppe i byggnadsnämnden i förra veckan, säger Gunnar Jönsson (s), ordförande i byggnadsnämnden i Lund. Olyckligt exempel i Dalby Skälet till att byggnadsnämnden nu föreslår att kommunen inför en gemensam policy för var 3G-master får placeras, är ett exempel från Dalby där föräldrar, lärare och elever framfört stor oro för den mast som hamnade på idrottsplatsen alldeles intill skolans tomt. Kan bli svårt att hitta alternativa placeringar Hade det funnits en gemensam policy där man tar hänsyn till att barn vistas i närheten hade masten inte fått byggas där. Gunnar Jönsson är medveten om att den nya policyn kan få konsekvenser för den fortsatta utbyggnaden av 3G-master i kommunen. - Självklart kan det bli problem att hitta placeringar men det är ju trots allt inte så många master, jag tror att det rör sig om 150 stycken i kommunen så det bör ju ändå gå att hitta lägen och en del är ju redan byggda. Jag är övertygad om att vi kommer att det skall gå att hitta platser som de flesta kan acceptera, säger Gunnar Jönsson.