Calicivirus i Hässleholm

Hässleholms sjukhus har infört besöksförbud och intagningsstopp på intensivvårdsövervakningsavdelningen.
Patienter och personal på avdelningen har drabbats av så kallad vinterkräksjuka som orsakas av calicivirus. Hässleholms sjukhus har också tvingats dirigera om ambulanser till i första hand centralsjukhuset i Kristianstad.