Nytt tunneltätningsmedel testat

Det nya tätningsmedel som provats i tunnelbygget genom Hallandsåsen har enligt en första utvärdering ingen negativ inverkan på miljön.
Det tycks också fungera väl rent tekniskt. Men en eventuell användning i full skala måste föregås av fördjupad miljögranskning.