Håstads skola hotas av nedläggning

En konsultrapport föreslår att Håstads skola ska läggas ner om något år och att Odarslövs skola ska göras om till förskola.
Det är skolchef Margaretha Perborg på barn- och skolförvaltningen Norr i Lund som beställt rapporten. Skälet är att antalet barn i förskolan kommer att öka de närmaste åren och mängden grundskolebarn minska.