Äldreboende hotas av böter

Äldreboendet Lingongården i Limhamn, kan få betala 300 000 kronor i vite om de inte rustar upp lokalerna och förbättrar arbetsmiljön för de anställda.
Toaletter och duschutrymmen är för små och tre av de anställda har sedan augusti skadats då de hjälpt boende att förflytta sig. Senast 2005 ska kraven från Arbetsmiljöverket vara uppfyllda.