Diskrimineringsbyrå öppnar i Helsingborg

På måndag öppnar en diskrimineringsbyrå i Helsingborg. Det är regeringen som avsatt 4 miljoner kronor för att lokala diskrimineringsbyråer ska öppnas.
I Helsingborg har föreningen MRO-diskanti fått 250.000 kronor i år, förkortningen MRO står för mänskliga rättigheters ombudsmannabyrån. - Vi ska stötta personer som känner att de råkat illa ut och fungera som en länk till exempelvis DO, diskrimineringsombudsmannen, säger David Johansson som arbetat med att bygga upp verksamheten. Det är dock inte bara ärenden i etnisk diskriminering som MRO-diskanti i Helsingborg tänker ta sig an. Också de som drabbats av diskriminering på grund av funktionshinder, kön eller sexuell läggning kan vända sig till diskrimineringsbyrån. - Det är viktigt att poängtera att vi inte tar över ombudsmännens roll, fortsätter David Johansson, men vi vill fungera som en länk. På måndag öppnar alltså diskrimineringsbyrån i Helsingborg, till en början med telefonservice men på sikt hoppas man att verksamheten kommer att växa för enligt David Johansson och de andra i MRO-diskanti i Helsingborg är behovet stort.