Friskola till Landskrona

En ny friskola med plats för mellan 320 och 360 elever kommer starta i Landskrona till hösten. Det är aktiebolaget Kunskapsskolan som ligger bakom den nya grundskolan.
Nu renoveras en gammal Industrilokal i Landskrona för att anpassa den till Kunskapsskolans verksamhet. Den nya skolan blir en grundskola för elever som går i sexan till nian. Under det första läsåret är målet att ta in ett åttiotal elever. Men året därefter kommer skolan rymma omkring 350 elever. - I dag finns kunskapsskolan på 18 orter i Sverige. I Skåne finns vi i Lund och Ystad och det känns naturligt att expandera i södra Sverige och då hamnar Landskrona fort på kartan över intressanta städer, säger Anders Hultin som är VD för kunskapsskolan. Eva Bergenstråle, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Landskrona, menar att skolans etablering får ekonomiska konsekvenser för kommunen. - Eftersom Kunskapsskolan gav tillkänna så sent att de skulle etablera sig i Landskrona, så har den kommunala skolan inte kunnat ta till de åtgärder som behövs för att minska sina utgifter och det innebär att vi kan komma att få ekonomiska problem, säger hon. Kommunen är skyldig att bereda plats för alla elever som vill gå i en kommunal skola. Enligt Eva Bergenstråle är detta en anledning till det är svårt att planera verksamheten, man vet aldrig hur stora klasserna kommer att bli och om man kommer att behöva sätta in åtgärder som att t ex slå ihop vissa klasser. Kommunalrådet (s) Niklas Karlsson säger att den kommunala skolverksamheten kommer bli lidande. - Kunskapsskolan har plats för omkring 300 elever vilka kommer tas från den kommunala verksamheten. Kommer alla dessa elever tas från samma skola kan den hotas av nedläggning, säger han.