Vernissage i Ystad för stoppad utställning

Den utställning av den skånske förläggaren Bo Cavefors som stoppades i Umeå i november förra året, har imorgon vernissage på konstmuséet i Ystad.
Utställningen består av utvalda delar ur de totalt 820 titlar som Bo Cavefors gett ut under sin tid som kontroversiell förläggare. Skälen till att utställningen stoppades i Umeå uppgavs då vara "estetiska och juridiska".