Skånetrafiken vill köpa fler nya tåg

Skånetrafiken vill köpa in elva nya tåg för 700 miljoner kronor. Detta för att täcka det ökade behovet i Skåne.
De senaste fyra åren har tågresandet ökat med 90 procent, det vill säga nästan dubblerats. Antalet tåg som är i trafik idag räcker inte för att täcka det nya behovet. Nya linjer Dessutom kommer man att starta en ny linje mellan Ystad och Simrishamn som också skall trafikeras med Pågatåg. Kustpilentåg säljs Man vill också sälja ut sina gamla diseldrivna Kustpilentåg för att erätta dem med nya eldrivna. Men man kommer inte köpa in några nya Pågatåg utan vill istället förstärka sin flotta med Öresundståg. - Vi måste köpa in nya Öresundståg nu medan de fortfarande produceras, säger Claes Ulvery, trafikansvarig på Skånetrafiken. Om Region Skåne går med på Skånetrafikens begäran kan de första nya tågen levereras om ett och ett halvt år.