Importerat glas höjer återvinningsavgift

Allt fler svenskar köper alkohol utomlands och tar med sig flaskorna hem. Det ökar kostnaderna för den svenska glasåtervinningen.
Glasåtervinningen ska nu diskutera frågan med miljödepartementet. Det är producenterna som ansvarar för den svenska återvinningen. Det innebär i praktiken att vi som konsumenter betalar en viss avgift för att förpackningarna vi köper ska återvinnas. Under förra året höjdes den avgiften på glasförpackningar till följd av den ökade andelen importerat glas. Nu kan avgiften komma att höjas ytterligare. Under förra året importerades runt 38 000 ton glas av svenska privatpersoner. Och mängden utländskt glas i Sverige ökar i takt med att man får ta med sig mer alkohol över gränserna.