Region Skånes ekonomi katastrofal

Om Region Skåne varit ett företag hade man varit tvungen att gå i konkurs.
Den slutsatsen drar revisorerna som presenterar revisionsrapporten för 2002 på ett seminarium nu på onsdag. Av rapporten framgår att det samlade underskottet efter regionens fyra första år nu är 3,6 miljarder minus och att det egna kapitalet är helt förbrukat. Låneskulden har på fyra år ökat från noll till 2,1 miljarder.