Likviditetsbrist hotar musikteatern

Malmö Opera och Musikteater kan komma att få svårt att betala löner i sommar.
Eftersom man inte vet hur besparingarna ska se ut nästa år, kan man heller inte dra igång sin abonnemangskampanj och kan därmed få brist på likvida medel. Det var ju för knappt en månad sedan som teatern meddelade ägaren Malmö stad att teatern måste minska personalen med upp till 45 tjänster till nästa år, om man inte får en bidragsökning med 10 miljoner. Det är nu upp till kommunen att meddela hur teatern ska agera. Men innan besked kommer kan teatern heller inte fastställa en repertoar. Det i sin tur leder till att man ännu inte vågar dra igång sin sedvanliga abonnemangskampanj. Och det är inkomster som bland annat brukar finansiera löner under sommaren.