Fåglar hotas av utrotning

Flera fågelarter i södra Sverige är på väg att dö ut.
Sädesärla, Sånglärka och Gråsparv är några av de 34 fågelarter som minskat kraftigt de senaste tio åren, Gråsparven har till exempel minskat med nästan 50 procent. Vissa arter finns knappt kvar i Svealand längre. Det gäller bland annat Ortolansparv, Kornsparv och Storspov. Björn Vellander från Sveriges Ornitologiska förening uppmanar nu allmänheten att sluta använda giftiga bekämpningsmedel till exempelvis rosor. - För bekämpningsmedel en av orsakerna till att antalet fåglar minskar, säger han. En annan viktig orsak är att jordbruket förändrats.