Lägre läkemedelskostnader hittills i år

I fjor ökade läkemedelskostnaderna med nästan elva procent i Skåne, men nu har ökningen planat ut.
De två första månaderna i år var ökningen nere på 6,6 procent. Chefen för Region Skånes läkemedelsråd Bodil Ericsson vågar dock inte se en trend. - Det kan vara slumpen och antal försäljningsdagar och annat som spelar in, säger hon. Ökningstalet ligger på samma nivå som för landet i övrigt. Som jämförelse kan nämnas att Regionens medicinkostnader ökade med hela 14 procent under december.