Markägare drar tillbaka tunnelöverklagan

Förbundsjurist Göran Thoresson vid LRF Konsult Juridiska Byrå i Malmö som har överklagat miljödomstolens tillstånd till tunnelbygget genom Hallandsåsen kommer att återkalla sin överklagan.
Han hade hoppats på att ett 30-tal markägare ville överklaga beslutet, men de allra flesta har dragit sig ur, eftersom de anser att det är en ekonomisk risk att överklaga. Göran Thoresson säger till Radio Kristianstad att många markägare har gett upp hoppet att kunna stoppa tunnelbygget genom åsen och att de inte tror sig ha någon chans i Miljööverdomstolen. Det finns några markägare som tänker överklaga, då via en annan jurist.