Målet om en Volvokartell uppe i marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen tar på måndagen upp målet med åtta Volvohandlare i södra Sverige som samarbetat om priser på bilar.

Det är Konkurrensverket som överklagat den friande domen som föll i Stockholms tingsrätt för snart två år sedan.

– Vi tycker att det är en tydlig kartell. Det går att ha en kartell även om man är en återförsäljare och den inverkar på vilka priser konsumenterna får och rabatter och annat, säger Charlotte Zackari, chefsjurist på Konkurrensverket.

Ett e-postbrev på villovägar gjorde att Konkurrensverket fick nys om ett förslag på pristillägg på 3 000 kronor för bilar bland Volvohandlarna.

För att säkra bevis gjorde Konkurrensverket gryningsräder mot handlarna i slutet av 2002.

Den friande domen i Stockholms tingsrätt kom år 2006 och konstaterade visserligen att de åtta Volvohandlarna, sju i Skåne och en i Småland med butik i Blekinge, hade samarbetat om priserna på bilar, men inte så att det påverkade marknaden på ett ”märkbart sätt”, en förutsättning för att kunna dömas enligt konkurrenslagen.

Nu när målet tas upp i Marknadsdomstolen säger Charlotte Zackari som är chefsjurist på Konkurrensverket att de stärkt upp sin bevisning i den delen.

- Här finns mycket ekonomisk teori och mer handfast analys över hur marknaden kan påverkas eller inte. Motparten menar att det är så hård styrning från Volvo Personvagnar att det inte finns något utrymme att ha någon kartell. Det menar vi inte är korrekt, säger Charlotte Zackari.