Sjukvård

Överläkare säger upp sig i protest

Två ambulansöverläkare i Region Skåne säger upp sig i protest mot att regionen ska avveckla akutbilarna. På måndagen kom politikerna i regionen med beskedet att man vill avveckla läkarbilarna som åker ut på stora ambulanslarm.

- Vi känner inte att vi kan fullgöra uppdraget och ta ansvar för den medicinska säkerheten om man lägger ner verksamheten, säger Per Wihlborg som är en av läkarna som nu väljer att sluta.

Per Wihlborg säger att behovet av läkarstöd har ökat, eftersom den höjda kompetensen hos ambulanspersonalen har lett till att ambulanserna i allt högre grad bedriver sjukvård istället för att bara vara en transportinrättning.

- Det behövs läkare som stöd som kan hjälpa till att fatta rätt belsut.

Region Skåne menar att flera utredningar betvivlat nyttan av akutbilarna i förhållande till kostnaden, och nu vill man istället satsa på hembesöksverksamhet, som ska läggas ut på entreprenad. Ambulansöverläkaren Per Wihlborg tycker det hade varit mycket bättre att lägga även hembesöksverksamheten på läkarbilarna.

- De läkare som finns i dagens verksamhet är vana vid att handha svårt sjuka och akuta patienter, säger Per Wihlborg.