Kollektivtrafik

Ny bussfil mellan Lund och Malmö

Genom att bredda vägar och ge bussarna förtur i trafiken så vill Malmö stad locka fler trafikanter att åka kollektivt. Som en del i projektet ”Malmös nya kollektivtrafik 2015” bygger man nu i dagarna en ny bussfil för pendlarna mellan Lund och Malmö.

Regeringen beslutade redan 2001 om en satsning på infrastrukturen. Som en del i detta satsar man nu på att bygga ut och bredda belastade vägar i Skåne.

- Det finns miljönyttor och trafiksäkerhetsfördelar med att kollektivtrafiken prioriteras, säger Andreas Ekberg som är långsiktig trafikplanerare på Skånetrafiken.

De nya bussfilerna ska i längden leda till att malmöborna får en bättre gatumiljö och att luften blir renare. Redan idag finns det bussfiler och företräde för bussar vid ett 40-tal rödljuskorsningar.

Den nya bussfilen som börjar ta form vid Hornsgatan/Stockholmsvägen ska börja vid Sjölundaviadukten och sluta vid Värnhemstorget.

Enligt Andreas Ekberg kommer dagens köer och trafikkaos på sträckan att försvinna och bussresenärerna kommer i framtiden att tjäna runt fem minuter vid varje resa.

- I framtiden så kanske det också finns spårvagnar och annat som man kan utveckla, säger Andreas Ekberg.

Nästa led i kollektivtrafiksatsningen blir fler pendelparkeringar utanför centrala Malmö och förbättringar vid Södra fröstadsgatan och Bergsgatan.

Första ettappen på vägarbetet vid Stockholmsvägen kommer att pågå till juni månad.