Klartecken för Hallandsåstunnel

Miljö och byggnadsnämnden i Båstad beviljade i går kväll bygglov för ett fortsatt tunnelbygge genom Hallandsåsen.
Därmed har alla berörda myndigheter gett klartecken för bygget.