Skåne

Kommunernas webbsidor är svårlästa

Bara två skånska kommuner, Kristianstad och Trelleborg får godkänt av Centrum för lättläst när det gäller tillgänglighet.

Alla de andra är svåra att hantera för den fjärdedel av den vuxna befolkningen som har någon sorts problem med att ta till sig skriven svenska.

– Det tar lång tid för mig att läsa och många gånger måste jag börja om från början för att förstå vad det handlar om, berättar Stellan Johansson från Åhus som har läs- och skrivsvårigheter.

Centrum för lättläst har gått igenom alla svenska kommuner och över 300 myndigheters hemsidor och betyget är minst sagt dåligt.

Av 33 skånska kommuner har till exempel bara Kristianstad och Trelleborg en tydlig länk på förstasidan där man kan hitta lättläst information om barnomsorg, äldreomsorg och andra kommunala angelägenheter.

Undersökningen är gjord inför 2010, när samhället ska vara tillgängligt för alla med funktionshinder, och inte minst viktigt är all skriftlig information som man behöver för att kunna fungera i samhället.

– Det påverkar genom att man inte gör de sökningar som man annars kanske hade gjort. Man blir rädd, säger Stellan Johansson.

De som på något sätt har svårt att ta till sig skriven svenska är många. Man räknar med att 25 procent av de vuxna svenskarna inte klarar grundskolans krav för godkänt, som innebär att man ska kunna läsa en artikel i en dagstidning och återge det man läst.

Svårigheterna kan bero på dyslexi, adhd eller andra diagnostiserade problem, men det kan också vara läsovana, och så finns det en stor grupp utlandsfödda som har problem med att läsa svenska.

Lättläst information underlättar för Stellan Johansson, men det finns annat som han menar skulle underlätta ännu mer.

– Om det fanns möjlighet att få texten uppläst och att texten var större, säger han.