Teckomatorp

Saneringen av BT Kemijord stoppad igen

Återigen har bortforslandet av förorenad jord från det gamla BT-Kemiområdet i Teckomatorp stoppats.

ATM, det företag i Nederländerna som skulle ta hand om jorden har upptäckt höga halter av det giftiga grundämnet antimon i jordmassorna, halter som var mångdubbelt högre än vad som tidigare framkommit.

– Det innebär att just nu står vi still, ingenting händer. Den senaste båten vi lastade ligger på redden utanför Rotterdam och väntar på order vad den ska göra, säger Lars Bevmo, projektledare för BT Kemi efterbehandling.

Enligt gängse svensk analysmetod var halterna av antimon i jordmassorna godtagbara, mindre än 10 milligram per kilo, men i de bättre nederländska analyserna var halten 200 milligram per kilo.

Meningen var att saneringsfirman ATM skulle bränna den förorenade jorden för att den sedan skulle användas vidare men grundämnet antimon går inte att bränna bort och nu är frågan vad som ska hända med jordmassorna.

– Vi måste tillsammans med Skanska försöka hitta en lösning på de problem som vi nu stött på och som kommer som en chock för oss i projektet, säger Lars Bevmo.

Entreprenören Skanska ska träffa ATM på torsdag och vill innan dess inte spekulera i vad som ska ske. Totalt är det 40 000 ton förorenad jord från den gamla fabriken BT Kemi som ska saneras.

Arbetet skulle varit klart nu i mars, men har råkat ut för flera förseningar. Nu kommer det att kosta mer tid och mer pengar, pengar som idag inte finns.

– Vi får hoppas på att Naturvårdsverket ställer upp ännu en gång, säger Lars Bevmo.

Svalövs kommun har kallat till ett möte nästa vecka där Teckomatorpsborna ska informeras om de nya rönen.