Vårdkonflikten

Sjukhus vill ha plan för att komma ikapp

Universitetssjukhuset i Lund tycker att det nu bli alltmer angeläget att förbereda en regional plan för hur man ska komma i kapp efter vårdstrejken.

Situationen blir allt tuffare ju längre strejken lider, alltfler operationer ställs in, operationer som måste bli gjorda när strejken är slut.