MALMÖ

Spårvagnar ska köra i Malmös bussfiler

Malmö har satsat hårt på att bygga särskilda bussfiler för att underlätta för kollektivtrafiken. Det har vi berättat om i våra nyheter nyligen. I framtiden är det tänkt att spårvagnar ska ta över de här filerna.

– I princip kan man säga att vi börjar köra buss som om de vore spårvagnar, säger Anders Rubin (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Det var inför valet 2006 som socialdemokraterna presenterade ett förslag om ett spårvagnsnät i Malmö. Idag är en utredning om kollektivtrafiken i full gång och en analys av befolkningsutvecklingen visar att bussarna i Malmö snart kommer behöva avlastning.

– Fortsätter vi att öka trafiken och dubblerar den jämfört med idag innebär det att vi skickar iväg en buss varannan minut, då krockar turerna eftersom bussarna har inte kapacitet att flytta så mycket människor. Det talar för att vi måste satsa på tekniska lösningar som klarar det och spårvagnar är nästa nivå, säger Anders Rubin.

De sträckor som idag är tyngst belastade och i störst behov av avlastning är stråken mellan Rosengård och centrum och Dalaplan och centrum.

Enligt Anders Rubin är det här man i första hand kommer att satsa på spårbunden trafik. Även Västra hamnen kan tillhöra dom områden som på grund av sin besvärliga trafiksituation kan få en spårvagn som lösning.

De bussfiler som har byggts och fortfarande byggs runt om i Malmö är ett första steg mot ett nytt spårvagnssystem. Det är nämligen tänkt att spårvagnarna i framtiden ska ta över dessa filer. Men att hoppa på en spårvagn i Malmö inom de närmsta åren är inte att tänka på.

– Det har tagit ungefär 15 år för de europeiska städer som har spårvagnar att genomföra det, säger Anders Rubin.