Lund

Akuten i Lund kortar köerna

Mer personal och nya rutiner gör att väntetiderna på akuten på universitetssjukhuset i Lund delvis har förkortats, trots att patientbelastningen ökat med över 60 procent de senaste dagarna på grund av vårdkonflikten.

Med extrainsatt personal testar akutpersonlen nya sätt att sortera inkommande patienter. Ett arbetslag tar emot prioriterade patienter medan ett annat tar hand om mindre akuta patienter.

30 procent mer personal hanterar 60 procent fler patienter, utan att väntetiderna ökar genom att patienterna sorteras redan när de kommer in till akuten. Ett arbetslag tar hand om de mest akuta patienterna, och ett gäng tar hand om de mindre sjuka.

- Det här är tankar vi haft tidigare. Ny är det trevligt att få testa dem, säger Marie Lundström, sjuksköterska på akuten