Lund

Lunds hjärtcentrum blir nationellt

Nu är det klart att barn hjärtcentrum i Lund får tillstånd att ta emot barn med hjärtsjukdomar från hela landet. Beslutet kommer från Socialstyrelsen och är det första beslutet i Sverige om tillståndspliktig vård.

– Vi är väldigt glada. Det är ett gott betyg åt vår verksamhet och ger möjlighet att utveckla den i framtiden, säger Katarina Hanseus, verksamhetschef på barnhjärtcentrum i Lund.

Tidigare har det inte funnits någon statlig styrning om var hjärtkirurgi på barn får utföras. Det har varit upp till varje sjukhus att besluta om var dom hjärtsjuka barnen ska vårdas. Men det har funnits frivilliga överenskommelser mellan sjukhusen och i de normala fallen har hjärtkirurgi på barn utförts i Lund och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Det nya beslutet innebär att hjärtkirurgi på barn endast kommer att få utföras i just Lund och Göteborg under de kommande fem åren. För Barnhjärtcentrum i Lund innebär tillståndet i praktiken ingen skillnad.

Men den nya lagstiftningen om tillståndspliktig vård som ligger till grund för dagens beslut kommer i framtiden att innebära förändringar för den nationella vården.

Härnäst kommer beslut fattas om var svårt brännskadade personer ska vårdas. Idag vårdas svåra brännskadefall i Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala men bara två av dessa kommer i framtiden att få tillstånd att fortsätta sin vård av brännskadade personer. En utredning om riksvård för hjärt-, lung- och levertransplantationer pågår också och fler kommer att påbörjas.