MALMÖ

Krav om lagstiftning på hyresrätter

Det blir allt svårare att få tag på en hyresrätt i Malmö. En av orsakerna till det är att ombildningarna från hyresrätt till bostadsrätt slår rekord. Förra året omvandlades 1300 lägenheter i kommunen till bostadsrätter.

– Vår målsättning är att stoppa alla ombildningar som sker, säger Johnny Rosblad, ordförande för Hyresgästföreningen i Malmö.

P4 Radio Malmöhus har talat med sju fastighetsbolag i Malmö. Fem av dem säger att dom i nuläget inte har några lediga hyresrättslägenheter. Två av dem säger också att de inte har något kösystem eftersom kön då hade blivit för lång och svårhanterlig.

Samtidigt visar en färsk boendeenkät som Boverket och länsstyrelsen gjort att Malmö kommun har brist på lägenheter. I praktiken innebär det att kommunen inte har några lägenheter att erbjuda.

– Jag tycker det skulle vara lagstiftat att är det en hyresrätt ska det förbli en hyresrätt, säger Johnny Rosblad.