Två miljoner till kriscenter för barn

Antalet anmälningar om barnmisshandel i Malmö har mer än fördubblats sedan 1998. För att hjälpa de utsatta barnen har kommunen nu avsatt 2 miljoner kronor till ett kriscentrum som enbart riktar sig mot barnens behov.
Sedan tidigare finns det ett kriscentrum för både män och kvinnor i Malmö, dit även barnen har varit hänvisade, men där glöms deras behov ofta bort och de får inte den hjälp de behöver. Tre personer kommer arbeta på det nya centret som planeras öppna i januari nästa år.