Hallandsås

Sista dagen i rättegången om Lyabäcken

På torsdagen avslutades rättegången om utsläppen som slog ut växt- och djurlivet i Lyabäcken på Hallandsåsen sommaren 2003.

Banverket och deras entreprenör Skanska-Vinci och två chefer vid bolagen är åtalade för att ha orsakat utsläppen i samband med en provborrning för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Vid slutpläderingen i dag yrkade åklagaren Ingvar Wennersten på att båda bolagen ska dömas till tre miljoner kronor i företagsbot, och att cheferna döms till villkorlig dom och böter.

Domen kommer den 9 juni.